ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خیابان گاندی خیابان21 پلاک7 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 خیابان گاندی خیابان21 پلاک7 42382 بمانیان
2 تهران 1 خیابان گاندی خیابان21 پلاک7 42382 بمانیان
3 طوبا/تهران 2 خیابان جمهوری- نرسیده به چهارراه سی تیر- کوی نوبهار- پلاک 35(ساختمان طوبا)- طبقه 4-واحد 10 66717760 بیتا خانخلیلی
4 طوبا/تهران 2 خیابان جمهوری- نرسیده به چهارراه سی تیر- کوی نوبهار- پلاک 35(ساختمان طوبا)- طبقه 4-واحد 10 66717760 بیتا خانخلیلی
5 جهان کودک/تهران 3 خیابان آفریقا- جنوب چهارراه جهان کودک- بیش خ 25- پلاک 62- طبقه 7- آپارتمان7 B. 88798023-7 رحمان اسعدی
6 جهان کودک/تهران 3 خیابان آفریقا- جنوب چهارراه جهان کودک- بیش خ 25- پلاک 62- طبقه 7- آپارتمان7 B. 88798023-7 رحمان اسعدی
7 مشهد 4 بلوار دسـتغیب- خیابان بیستون دهم- ساختمان تالار بورس اوراق بهادار منطقه­ای مشهد- پلاک50- طبقه­ی 3 051-37626878 سپیده سعیدی
8 مشهد 4 بلوار دسـتغیب- خیابان بیستون دهم- ساختمان تالار بورس اوراق بهادار منطقه­ای مشهد- پلاک50- طبقه­ی 3 051-37626878 سپیده سعیدی
9 کرج 5 میدان هفت تیر- آغاز بلوار شهدای دانش آموز- ساختمان تالار بورس منطقه ای کرج- طبقه 1- واحد5 026-32770071-7 فرشته برقی
10 کرج 5 میدان هفت تیر- آغاز بلوار شهدای دانش آموز- ساختمان تالار بورس منطقه ای کرج- طبقه 1- واحد5 026-32770071-7 فرشته برقی
11 اصفهان 6 خیابان چهارباغ بالا- شمال چهارراه نظر- ساختمان تالار بورس منطقه ای اصفهان- طبقه 3 031-36670695 شهره قائمی
12 اصفهان 6 خیابان چهارباغ بالا- شمال چهارراه نظر- ساختمان تالار بورس منطقه ای اصفهان- طبقه 3 031-36670695 شهره قائمی
13 کیش 7 میدان امیركبیر- بلوار ساحل- برج مالی/اداری آنا- تالار بورس منطقه‌ای كیش- طبقه2 0764-4422606 فاطمه صالحی
14 کیش 7 میدان امیركبیر- بلوار ساحل- برج مالی/اداری آنا- تالار بورس منطقه‌ای كیش- طبقه2 0764-4422606 فاطمه صالحی
15 کرمان 8 بلوار جمهوری اسلامی- جنب نوسازی مدارس- مجتمع فرد – طبقه 3- واحد 11 031-32472408 عارفه پورسیف الدینی
16 کرمان 8 بلوار جمهوری اسلامی- جنب نوسازی مدارس- مجتمع فرد – طبقه 3- واحد 11 031-32472408 عارفه پورسیف الدینی
17 قزوین 9 خــیابـان فردوســی شــمالـی- کـوچـه­ی یاقـوت- سـاختمان آوا- طــبقـه­ی 2- آپـارتـمان 3 028-33358808 سارا پورعزیزی
18 قزوین 9 خــیابـان فردوســی شــمالـی- کـوچـه­ی یاقـوت- سـاختمان آوا- طــبقـه­ی 2- آپـارتـمان 3 028-33358808 سارا پورعزیزی