امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه خبرگان سهام در تاریخ 1390/04/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر در سقف هزینه های صندوق و ترکیب دارایی های صندوق
تغییر ترکیب داراییها در امیدنامه مجمع مورخ 1398/09/06
تغییر در هزینه هزینه افزار
تغییر حسابرس
تغییر بند 9/3 امیدنامه صندوق (تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار و حق الزحمه حسابس)
تایید سازمان و صورتجلسه مورخ 28 مرداد ماه 96 مبنی بر تغییر در ترکیب دارایی و محاسبه هزینه نرم افزار