دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

طبق اطلاعیه صفحه اصلی سایت

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

1-مراجعه به پورتال صندوق و ورود به حساب کاربری 2-ورود به بخش ابطال و تکمیل مشخصات و تعیین تعداد واحد های لازم جهت ابطال 4-تکمیل فرم درخواست ابطال و دریافت گواهی امضا در قسمت " محل تایید هویت" از دفاتر اسناد رسمی و ارسال به آدرس شرکت *وجوه درخواستی ظرف 7 روز از تاریخ درخواست به حساب معرفی شده توسط سرمایه گذار ** سرمایه گذاران محترم توجه فرمایند که در زمان ابطال، مجموع واحدهای باقی مانده سرمایه گذاران نباید کمتر از 10 واحد شود.مگر اینکه قصد ابطال کل واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشند.

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.