دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه¬گذاری اندیشه خبرگان سهام

با سلام ؛

       احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه­گذاری اندیشه خبرگان سهام"، روز چهار شنبه مورخ  23/08/1397 راس ساعت 14:00  در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی: میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می­شود، مراتب جهت استحضار و حضور در مجمع ایفاد می گردد.