دعوت به مجمع تمدید دوره فعالیت صندوق اندیشه خبرگان سهام مورخ 1399/12/27

 احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه ­گذاری اندیشه خبرگان سهام "، در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/27 راس ساعت 11:00 در محل شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی : میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 21 ، پلاک 7 ، طبقه 4 تشکیل می­شود.

دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق