آگهي دعوت به مجمع تغيير هزينه هاي صندوق سرمايه گذاري انديشه خبرگان سهام مورخ 1399/12/12

     احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه­گذاری اندیشه خبرگان سهام "، در روز سه شنبه مورخ 12/12/1399 راس ساعت 11:00 در محل شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی : میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 21 ، پلاک 7 ، طبقه 4 تشکیل می­شود.

دستور جلسه :

تغییر کارمزد متولی، حسابرس و هزینه دسترسی به نرم افزار و سایت و پشتیبانی آنها