دعوت به مجمع سالیانه صندوق اندیشه خبرگان سهام مورخ 1399/10/30

     احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه­ گذاری اندیشه خبرگان سهام "، در روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 راس ساعت 14:00 در محل شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی : میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 21 ، پلاک 7 ، طبقه 4 تشکیل می­شود.

 

 دستور جلسه :

  1. استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق
  2. استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی
  3. تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  5. تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.