آگهی دعوت به مجمع جهت تصمیم گیری درباره افزایش هزینه های مجمع و اصلاح ترکیب دارایی های صندوق در امیدنامه

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راٌی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14مورخ  99/01/30در محل میدان ونک خیابان گاندی جنوبی خیابان بیست و یکم پلاک 7 به جهت  تغییر در امیدنامه صندوق حضور به هم رسانید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل