آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان جهت تغییرات امیدنامه صندوق

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14مورخ 98/12/21در محل میدان ونک خیابان گاندی جنوبی خیابان بیست و یکم پلاک 7 به جهت  تغییر در امیدنامه  صندوق  حضور به هم رسانید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل