آگهی دعوت به مجمع صندوق اندیشه خبرگان سهام جهت تغییر در اساسنامه مورخ 1398/10/07

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14مورخ 98/10/07 در محل میدان ونک خیابان گاندی جنوبی خیابان بیست و یکم پلاک 7 به جهت  تغییر در اساسنامه صندوق مبنی بر انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق از طریق سامانه کدال برگزار می گردد حضور به هم رسانید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل