برگزاری مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب داراییها در امیدنامه

مجمع تصمیم گیری در خصوص تغییر در ترکیب داراییها در امیدنامه در تاریخ 1398/09/06 با  حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید .


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل