موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق

به پیوست نامه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ 15-05-99 تقدیم حضور می گردد.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل