آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تغییر در جدول هزینه های سرمایه گذاری صندوق

احتراماً به استحضار می­رساند مجمع "صندوق سرمایه­ گذاری اندیشه خبرگان سهام"، روز دوشنبه مورخ  10/04/1398 راس ساعت 14:00  در محل  شرکت کارگزاری خبرگان سهام به نشانی: میدان ونک- خیابان گاندی- خیابان 21-  پلاک 7- طبقه 4 تشکیل می­شود.