دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندیشه خبرگان سهام به منظور تمدید دوره فعالیت

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14 مورخ 11 دی ماه 1397 در محل میدان ونک خیابان گاندی جنوبی کوچه بیست و یکم پلاک 7 طبقه چهارم برگزار می گردد حضور به عمل آورند.