اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/06
کل خالص ارزش دارائی ها 259,938,407,210 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 5,637,965 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 5,637,965 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 5,713,181 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 46,105

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/27

مدیر صندوق:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:

متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خيري، جواد جمشيد پور پزاني، افسانه قاسمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان