اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 508,792,691,127 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,396,679 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,396,679 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,473,417 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 48,938

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/02/27

مدیر صندوق:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

متولی صندوق:

متولي- شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

ضامن نقد شوندگی:

ضامن

مدیر ثبت:

مدير-كارگزاري خبرگان سهام

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خيري، جواد جمشيد پور پزاني، افسانه قاسمي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان